Velkommen til Center for Høretab

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab

Ny afdelingsleder i Center for Høretab

Ullis Wagnholt Johansen er valgt som ny afdelingsleder for skoleafdelingen på Center for Høretab/Fredericiaskolen. Ullis har været lærer på Fredericiaskolen siden 1996 og været lærernes tillidsrepræsentant i en årrække. Hun har desuden været fagpolitisk aktiv i Fredericia Lærerkreds, hvor hun har beklædt næstformandsposten i mange år. Der var i alt 17 ansøgere til stillingen, 4 af dem deltog i 1. samtalerunde, mens to kandidater var med i 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget bestod af repræsentanter for lærerne på Fredericiaskolen, formanden for skolebestyrelsen og

 repræsentanter for ledelsen i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, som Fredericiaskolen og Center for Høretab er en del af. - Der var flere kvalificerede ansøgere til stillingen, men vi valgte Ullis Wagnholt Johansen, fordi hun med sit store kendskab  til Fredericiaskolens DNA er garant for sikker drift, og fordi hun har omfattende erfaring med specialundervisning og samarbejdet med kommunernes PPR, fortæller centerchef Steen Friis. - Vi er overbevist om, at hun kan bidrage positivt til fastholdelse og udbygning af både vores højt specialiserede faglighed og trivslen på skolen og arbejdspladsen.

 

"Porcelænsmaling"

 

Eksempler på fint musselmalet "porcelæn" lavet af 2.A i indskolingen på Fredericiaskolen

Kursuskataloget for 2020 - er nu på gaden.

Kursuskataloget dækker alle faste kurser der udbydes af Specialrådgivningen til børn og unge med høretab, som er et konsortium mellem Center for Høretab i Fredericia og Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed i Aalborg. Konsortiet er leverandør af landsdækkende specialrådgivning vedrørende børn og unge med høretab. Specialrådgivningen udføres for Socialstyrelsen som VISO- og VISO-KaS-ydelser.

 

Se kataloget med kursustilbud her

eller følg med i kalenderen her

Ny revideret forløbsbeskrivelse

for Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab

 

Efter godt og vel halvandet års arbejde er målet endelig nået og den færdige revidering af forløbsbeskrivelse for Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab er klar til publicering.

 

Forløbsbeskrivelsen kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside her

Externe konferencer m.m.

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab har

Åben telefonrådgivning på Tlf. 23 99 68 56

 

Rådgivningen er åben torsdage klokken 12.30-15.00.