Velkommen til Center for Høretab

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab

Ny afdelingsleder i Specialrådgivningen på Center for Høretab

Flemming Wang Jensen er ny leder af Specialrådgivningen på Center for Høretab med start 1. august 2019. Han afløser Anette Thiesen, der har valgt at lade sig pensionere.

Flemming er cand.mag. i statskundskab og historie fra Aarhus Universitet. Han har undervist på Møllevangskolen, Centerafdelingen, universitetet og i gymnasiet. De sidste 16 år har han været projektleder og udviklingskonsulent på Castberggård.

- Vi valgte Flemming på grund af hans store kendskab til hørerådgivning og hans store netværk inden for den danske høreverden, fortæller centerchef Steen Friis, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Flemming Wang Jensen træffes på

Mobil: 20521068

Mail fwj@rsyd.dk

 

Specialrådgivningen på Center for Høretab er i samarbejde med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Aalborg, landsdækkende leverandør af rådgivning, udredning og materialeproduktion til børn og unge med høretab, deres forældre, pædagoger og lærere i tæt samarbejde med de kommunale PPR og i henhold til aftale med Socialstyrelsen.

 

Center for Høretab er en del af Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Kursustilbud

C.f.H. - Lærerkursus

Et 3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale der underviser børn med høretab.  d. 4. til 6. november 2019

 

Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab?

 

Indhold

  • Basisviden om høretab.
  • Høretabets indflydelse på elevens psykiske, sociale og faglige udvikling.
  • Pædagogisk og praktisk anvendelse af høreteknisk udstyr.
  • Høreapparat, Cochlear Implant (CI) og BAHS (Bone anchered hearing system)
  • Fysiske rammer og akustiske forhold
  • Der er afsat tid til erfaringsudveksling.
  •  

For at tilmelde dig, skal du oprette dig som bruger på CKV-Plan2Learn her

Læs mere og tilmeld dig her

Kursustilbud

Temadag i medieret læring i indskoling og børnehave

d. 25/9 og d. 19/11

Få kendskab til medieret læring og Feuersteins metoder - få inspiration til hvordan man kan styrke børns tænkning og dermed deres faglige færdigheder – både rettet mod almenområdet og børn med særlige udfordringer.

 

Bemærk: Kurset afholdes af CKV-Odense,

på adressen Heden 11, 5000 Odense C.

For at tilmelde dig, skal du oprette dig som bruger på CKV-Plan2Learn her

Læs mere og tilmeld dig her

Den 29. august 2019 tilbyder vi

En temadag for talehørekonsulenter/talehørepædagoger/hørelærere (PPR) med relation til elever med høretab,

hvor der er mulighed for at blive inspireret og opdateret i rådgivningsfunktionen i forbindelse med elever med høretab i lokale skoler.

 

Temadagen afholdes i Høje Tåstrup, Sjælland.

 

Temadagen vil komme omkring spørgsmål om hvordan opgaven kan løftes, om høreteknisk udstyr, om samarbejde med Audiologisk afdeling/høreklinik.

Der vil være udstilling fra Materialecentret og mulighed for erfaringsudveksling

Læs mere her

Externe konferencer m.m.

Har du - eller skal du have et barn med høretab i din klasse, så tilbyder vi

 

Et 2 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale

der underviser børn med høretab

 

den 27-28 aug. 2019

 

Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab?

 

Kurset afholdes i Handicap Organisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup

 

Læs mere her

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab har

Åben telefonrådgivning på Tlf. 23 99 68 56

 

Rådgivningen er åben torsdage klokken 12.30-15.00.