Tak for evalueringerne - læs her

 

Powerpoints

Alle der har deltaget i konferencen kan logge sig ind på Plan2Learn med deres brugernavn og kode, og se oplægsholderenes PowerPoint slides i grupperummet under dokumenter [Fællesmappen].

Program d. 8./3.

Program d. 9./3.

Udstillere

Overnatning

Onsdag d. 8. marts 2017
Program

09:00 - 9:50

Indskrivning - Morgenkaffe - Velkomst

Check-in - Morning-coffee

09:50 - 10:00

Velkomst i auditoriet

Welcome in the auditorium

10:00 - 11:00

Listening to music with a cochlear implant: limitation and possible solutions.

 

Although the cochlear implant can restore the perception of speech in quiet environments remarkably well, CI users are still facing many challenges in order to perceive music.

In this talk, I will describe how each musical dimensions (pitch, tempo, timbre, ..) are affected by the sound processor and I will describe few solutions that could be used to improve the enjoyment of music by CI users.

Jeremy Marozeau

Jeremy Marozeau is an Associate Professor at the Hearing Systems Group of the Technical University of Denmark. His research is focusing on the perception of music and sound quality for people with cochlear implants.

Sébastien Santurette

Sébastien Santurette is Assistant Professor in Clinical Audiology and Hearing Rehabilitation at the Technical University of Denmark (Hearing Systems, DTU Elektro) and Rigshospitalet (Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, and Audiology). His research interests include psychoacoustics, effects of hearing loss on sound perception, audiology and hearing compensation, and effects of noise on humans.

11:00 - 11:15

Kort Pause / Short break

11:15 - 12:15

Om förståelse, ansträngning och lärande i ogynnsamma lyssningsförhållanden. Hur kan vi stödja barn med hörselnedsättning och lärare i klassrummet?

 

On comprehension, listening effort and learning in adverse listening conditions.

How can we support children with hearing impairment and teachers in the class-room?

Birgitta Sahlén

Birgitta Sahlén är professor i logopedi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Logopedi, Foniatri och Audiologi, Lunds universitet. Hennes huvudsakliga forskningsfokus ligger på kognition och kommunikation hos barn med normal hörsel och barn med hörselskada. Hennes tvärvetenskapliga forskargrupp har undersökt samspelet mellan negativa lyssningsförhållanden i klassrummet, till exempel hur lärare med hesa röster som talar i bakgrundsbabbel påverkar barns hörförståelse, lyssningsansträngning och lärande och vilken roll barns hörsel och kognitiva förmåga spelar. Resultat från nya studier om språk och kommunikation hos barn med cochleaimplantat kommer att redovisas liksom pågående interventionsprojekt som syftar till att förbättra ljudmiljö och lärares språkliga interaktioner med elever i klassrummet.

 

Birgitta Sahlén is Professor in Speech Pathology at the Department of Clinical Sciences, Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Lund University, Sweden. Her main research focus is on cognition and communication in normal hearing and hearing impaired children with language learning problems. Her interdisciplinary research group has explored the interaction of adverse listening conditions in the class-room, for example how teachers with dysphonic voices speaking in background babble noise influence children’s listening comprehension, listening effort and learning and what role children’s hearing and cognitive capacity play. Results from recent studies on language and communication in children with cochlear implants will be reported as well as ongoing intervention projects aiming at improving listening conditions and language learning interactions in the class-room by teacher education.

12:15 - 13:45

Frokost / Lunch

Buffet i salen

Leverandørudstillinger / Exebition

Ulrika Löfkvist,

‎Associate Professor, HEAD of research, Med Dr, LSLS Cert. AVEd at Oslo University and Research coordinator at KI - ‎Oslo University

Ord gör skillnad - utvärdering av 0-4 åriga barns lyssnings- och talspråksmiljö

 

Gruppen barn med hörselnedsättning är heterogen och talspråksresultaten varierar i hög grad.

En del av denna variation har ännu inte kunnat förklaras. Ord gör en skillnad är ett forskningsprogram som syftar till att undersöka hur omgivningsfaktorer påverkar unga barns talspråksutveckling, som t.ex. typ och grad av talspråkstimulans från vårdgivare, språklig och sociokulturell bakgrund (mono- eller flerspråkiga familjer) och betydelsen av andra faktorer som t ex socioekonomisk status dels i gruppen barn med hörapparater och/eller cochleaimplantat samt i jämförelse med barn med normal hörsel. Detta studeras med hjälp av traditionella språktester, föräldraformulär samt med LENA-metoden. LENA är en ny typ av inspelningsmetod som kan spela in barns audioverbala vardagskommunikation under en hel dag och kan beskrivas som en "stegräknare för ord och audioverbala turtagningar". LENA mäter även typ av lyssningsmiljö under aktuella inspelningsdagen (tystnad, buller, elektroniska ljud, tal på nära avstånd eller tal på avstånd).

 

Forskningsprogrammet består av fyra delstudier;

 1. Validering av LENA på svenska för barn i åldern 0-48 månader.
 2. En longitudinell, prospektiv studie av talsspråkutveckling hos unga barn med hörapparat och / eller cochleaimplantat och i jämförelse med åldersmatchade barn med normal hörsel där LENA används för att mäta förändringar i de talspråksmiljö över tid
 3. Utveckling av en ny interventionsinsats med preventiv inriktning för vårdnadshavare (PEPP) till barn som nyligen diagnostiserats med hörselnedsättning. LENA-resultat används i PEPP som visuell motivator i kombination med individuell handledning och coachning av vårdnadshavare under en tre månaders period.
 4. Utvärdering av extern mikrofonanvändning i olika lyssningssituationer hos barn i åldern 2-4 år där

 

LENA används som ett utvärderingsverktyg. Våra preliminära resultat från pilotstudie kommer att redovisas under presentationen.

Ulrika Löfkvist

13:45 - 14:45

Powerpoints

Alle konferencens deltagere kan logge sig ind på Plan2Learn med brugernavn og kode, og se oplægsholderenes PowerPoint slides.

14:45 - 15:45

Pause og udstilling

Break and Exebition

15:45 - 16:45

Skolenes/opplæringens ansvar og oppgaver–
forberedelse til livet og framtid.

 

Vurdering for læring- hva skaper læring og utvikling?

 

Er de ideologiske debatter til hinder for å gi våre hørselshemmede/døve barn de beste muligheter? Skaper vi tapere eller skaper vi muligheter?

 

Et skrått og uformelt blikk på samspillet mellom skole/opplæring og den hørselshemmede/døve eleven.

Marit Helene Dalbye

Marit Dalbye Rektor ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, Oslo, Norge.

18:00

Middag på Fuglsangscentret / Dinner at Fuglsangcentret

Torsdag d. 9. marts 2017
Program

08:30 - 09:00

Morgenkaffe  /  Morning coffee

09:00 - 10:15

Brain Changes in Hearing Loss.

 

Abstract:

A basic tenet of neuroplasticity is that the brain will re-organize following sensory deprivation. A better understanding of cortical re-organization accompanying hearing loss may allow us to improve the design of hearing devices, allowing accommodation of altered cortical processing.  Compensation for the deleterious effects of hearing loss include recruitment of alternative brain networks during cortical processing. Our experiments suggest that hearing loss ranging from mild-moderate to severe-profound, results in significant changes in neural resource allocation, reflecting patterns of cross-modal compensation, increased listening effort, and decreased cognitive reserve. Our results suggest that compensatory plasticity influences outcomes for pediatric and adult patients.

Anu Sharma Ph.D.

Professional Biosketch:

Dr. Anu Sharma is a professor in the Department of Speech Language and Hearing, Institute for Cognitive Science, and Center for Neuroscience at the University of Colorado at Boulder. She is currently interim chair of the department of Speech Language and Hearing Sciences. Her research is focused on examining brain plasticity in children and adults with hearing loss. Dr. Sharma has given several keynote addresses, including at the American Academy of Audiology, British Academy of Audiology and British Society of Audiology, among other venues. Her research is funded by the U.S. National Institutes of Health.

10:15 - 10:30

Kort pause  /  Short break

10:30 - 11:30

Auditory-Verbal Therapy Now

 

Learning Objectives

Define and explain new terminology and practices

Discuss the role of the parent/caregiver

Compare clinic-based, outreach, and tele-therapy programs

Illustrate all of the above in video clips

 

Outline

Society, education, and technology have changed a great deal since the late 1970s when the concept of auditory-verbal practice was born.

Thanks to early identification of hearing loss, and advances in technology, most children who are deaf or hard-of-hearing now have the potential to develop high quality speech, listening, and spoken language skills.

In response to these advances, terminology and scope of practice have changed as well. Auditory-verbal therapy is not what it used to be. The basics are the same, but it looks different.

This presentation will discuss and demonstrate modern application of auditory-verbal practice and suggest ways to enrich listening, speech, and spoken language opportunities for children in their homes or schools, and using tele-therapy via Skype.

Power Point slide will:

 • Brief history of Auditory-Verbal Therapy
 • Compare terminology from 1970s and now
 • Describe changes in practice and explain why things have changed (technology, NBHS, etc.)
 • Explain the role of the parent/caregiver in A-V practice
 • Illustrate practice with video clips and images of therapy materials
 • Give examples of therapy activities for various ages
 • Demonstrate how A-V practice can be applied to tele-therapy via Skype
 • Share resources that are common and inexpensive, but highly motivating therapy tools

 

 

Jayne Simpson Allen

Jayne Simpson Allen, M Ed., LSLS CertAVT, is a cochlear implant (re)habilitationist in Auckland and Northland, New Zealand. Originally from Brisbane, Australia, she has worked in various roles with children who are deaf or hard-of-hearing since 1986. She has a Churchill Fellowship and was the first certified Listening and Spoken Language Specialist (LSLS) in Auditory-Verbal Therapy in New Zealand. In her spare time, Jayne mentors professionals working towards LSLS in Denmark and Cyprus via face-to-face visits and Skype.

11:30 - 11:45

Kort pause  /  Short break

11:45 - 13:00

Hvorfor har vi musik? – musik og hjerne

 

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirkes mennesket af musik, både fysisk, følelsesmæssigt og sprogligt? Peter Vuust fortæller, med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzvmusiker, om menneskets musikalske udvikling, hvordan hjernen bearbejder musik, musikkens sociale betydning og om hvordan musikken finder de menneskelige følelser.

Peter Vuust

Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder. Ud over at have medvirket på flere end 90 pladeindspilninger, heraf seks som orkesterleder, er han professor på Det Jyske Musikkonservatorium og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

 

Peter Vuust er en unik blanding af jazzmusiker og forsker i verdensklasse. På grund af sin brede praktiske og teoretiske viden om musik og hjerne optræder han ofte i medierne som ekspert på området. Han er også en efterspurgt foredragsholder, der på både seriøs og underholdende vis formidler sin og andres forskning, bl.a. over for virksomheder, offentlige organisationer, musikskoler, højskoler og gymnasier.

13:00

Afslutning    -  Derefter udlevering af frokostpakker

Udstillere - Exhibitors        (links)

Fuglsangcentret

Danhostels

Comwell Middelfart

Overnatning - Accomodation    (links)

Trinity

Best Western

Hotel Gammel Havn

Hotel Postgaarden

Hotel Park

Kongebrogaarden

By the Bridge B&B

Telefon: 99 44 33 33

Mail:  cfh@rsyd.dk

EAN- nummer: 57 98 00 25 71  516

Sikker post: anmodning.ckv@rsyd.dk

Center for Høretab,

Merkurvænget 2, 7000 Fredericia.