A free web counter provided by GoStats.

Småbørnsrådgivningen

Netværksbørnehaven

Auditory Verbal Therapy

Netværksbørnehaven Sprogleg er et tilbud til børn med høretab tilknyttet Center for Høretab. Børnene skal være i alderen 3 – 6 år. Der er plads til 16 børn, og børn der er inkluderet i lokal institution har førsteprioritet.

Vi laver en masse spændende og sjove ting sammen med jeres børn i vores børnehave bl. a.:

  • Leg med rytmer.
  • Rim og remser.
  • Sange og sanglege.
  • Høretræningslege.
  • Mundmotoriske lege.
  • Tegne/male.
  • Historiefortælling og meget, meget mere.

Der er også tid til lege og aktiviteter, som børnene selv finder på.

For os er det vigtigt, at netværksbørnehaven Sprogleg er en kombination af leg og læring, sjov og alvor, og ikke mindst hyggeligt samvær.

Der vil være inspiration til de voksne.

Kørsel hertil dækkes ikke af Center for Høretab.

På Center for Høretab har vi arbejdet med AVT igennem de sidste mange år. I Småbørnsrådgivningen på Center for Høretab har personalet hentet viden om AVT ved studieture, kurser og uddannelses-forløb gennem de seneste år, og alle småbørnshørekonsulenterne tager udgangspunkt i denne metode i deres arbejde.
Tre af vore konsulenter har i 2 år været gang med certificering til Listening and Spoken Language Specialist (LSLS cert. AUT) med en mentor fra New Zealand, og yderligere 12 af vore konsulenter og lærer startede undervisningen i foråret 2016

 

Den specialrådgivning og undervisning, vi yder, bliver givet lokalt i barnets hjem og/eller daginstitution med forældrene som primær personer og rådgivning til pædagoger, PPR, sundhedsplejere o.a..

Undervisningen tilrettelægges i forhold til barnets aktuelle hørelse og sproglige udvikling, hvor AVT underviseren opstiller specifikke mål indenfor hørelse, sprog, kommunikation, kognition og adfærd.

På Center for Høretab kan vi tilbyde uddannelsesforløb i AVT for PPR talehørepædagoger/lærere.

Desuden tilbyder vi korte AVT kurser for dagplejere, pædagoger og lærere. Se nærmere under ”kurser”.

Telefon: 99 44 33 33

Mail:  cfh@rsyd.dk

EAN- nummer: 57 98 00 25 71  516

Sikker post: anmodning.ckv@rsyd.dk

Center for Høretab,

Merkurvænget 2, 7000 Fredericia.