Kort om Galkertesten

Brug af Galkertesten

Videnskabelig grundlag

Nyhedsbrev

Galker-testen er en  forkortet og forbedret revision af Genkendelse-af-ord-i-støj-test (GOST).

 

Center for Høretab har produceret en DVD med Galker-testen.

DVD'en kan købes ved henvendelse til Center for Høretab.

 

Prisen er 275 kr. ekskl. porto.

Galker-testen, der er omtalt i Dansk Audiologopædi, juni 2008, er udviklet af

Tale-hørepædagog Eve Galker  Professor, dr.med. Jørgen Lous

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Galker-testen

En audio-visuel diskriminationstest, der efter at have været afprøvet på ca. 900 børn har vist sig at være et velegnet redskab til at udpege børn, der har svært ved at genkende ord i støj (Diskriminere).

For et stadigt stigende antal børn i førskolealderen har sekretoriske problemer/væske i ørerne været et tilbagevendende problem med deraf følgende periodiske høreproblemer. En konsekvens af dette har været, at stadig flere børn bliver tubuleret/får dræn i ørerne, en løsning, der på længere sigt kan have negative konsekvenser i form af arvæv.

 

En periodisk hørenedsættelse giver barnet en usikker opfattelse af, hvad der foregår omkring det. At opfatte og genkende, hvad der bliver sagt, er en væsentlig forudsætning for den sproglige udvikling og det sociale liv i en gruppe børn. Barnet vænner sig af med at være opmærksom, fordi det skal ”stå på tæer” for at følge med, bliver højtagerende og skaber derved uro om sig eller trækker sig tilbage og bliver passiv. En adfærd, der kan følge barnet også i perioder uden SOM.

Galker-testen er velegnet til at finde disse børn, hvoraf en del har behov for tubulation og måske særlige pædagogiske tiltag.

Testen er i sin udformning meget motiverende for børn. Den fanger og er i sit koncept indbydende, opmærksomhedsskabende og belønnende. Den relaterer sig tæt til Reynell-testen.

 

Testen varer 5 min.27 sek.

Der er 3 udgaver:

 1. med støj 65 dB svarende til baggrundsstøjen i en almindelig daginstitution/skoleklasse
 2. uden støj
 3. med reduceret støj( –10 dB) = 55 dB

 

De 35 ordpar er minimale par.

De præsenteres i blokke af 5 par, efterfulgt af ca. 5 sek. mørk skærm.

Undervejs har man mulighed for at observere barnets strategier: Nogle finder ud af at mundaflæse, kigger først på det nævnte billede, derefter på det andet, vender tilbage til det ”rigtige” og tilkendegiver ved at pege. Ander sidder parat med fingeren i midten, parat til at lade den gå til den ene eller anden side. Nogle bliver urolige undervejs, andre er dybt koncentrerede. Nogle, specielt mindre eller lidt generte børn undlader at pege, kigger bare.

 

 

Testen kan afvikles enten på et TV/dvd-afspiller eller på en computer

 • Vær opmærksom på at der til afviklingen af testen bør anvendes højtalere af god (HiFi) kvalitet (Bærbare computeres indbyggede højtalere er oftest af for ringe kvalitet).
 • Se først selv testen igennem med støj, før barnet er til stede.
 • Den introduceres med 6 ordpar, der ikke er minimale (ligner hinanden lydmæssigt) og ikke skal registreres. Speakeren fortæller, hvad der skal ske.
 • Derefter begynder testen med 65 dB støj.
 • Note af 4.9.2008!!
 • Støjen begynder ved en fejl næsten samtidig med speakerens instruktion. Vær derfor særlig omhyggelig med din instruktion, før testen går i gang. Bliver barnet desorienteret, kan man vælge at afbryde og derefter selv gentage instruktionen endnu engang.

 

Kalibrering:

Især til brug ved testning på audiologiske afdelinger

Inden afviklingen af testen bør lydtrykket kalibreres

(menupunkt 8: Kalibrering på DVD'en)

 1. Start støjsporet.
 2. Mål med en lydtrykmåler placeret der, hvor testpersonen vil have sit hoved.
 3. Indstil lydstyrken i højttalerne indtil lydtrykmåleren måler 65 dB A-vægtet.

Herefter er lydstyrken korrekt til testen

 • Placer barnet bekvemt.
 • Fortæl at I skal se på billeder og pege på det, speakeren siger.
 • Afspil testen med støj. Hvis barnet peger rigtigt ”hakkes” i boks. For sent eller forkert svar tæller ikke.

 

Resultatet

Det højest opnåelige pointtal er 35.

Laveste pointtal for alderen er angivet på testskemaet svarende til 20%-grænsen.

Hvis testen ikke gennemføres eller hvis antallet af points er lig med eller under de anførte tal, gentages testen inden for 1-2 uger.

Hvis der derefter ikke er markant ændring, henvises umiddelbart til ørelæge, egen læge eller tale-høre-pædagog.

Ved kendt hørenedsættelse (CI opereret og/eller høreapparatbehandlet) bør man kalibrere støjniveauet som anført.

 

Flere muligheder:

Testen giver flere muligheder:

Den bliver rent auditiv, hvis man afskærmer speakeren eller speakerens mund.

Rent visuel, hvis man skruer helt ned for lyden.

 

De 15 supplerende ordpar, der ikke alle er minimale, men eksempler på fejlhøringer i dagligdagen, er lidt sværere for nogle børn. De kan eventuelt bruges til ældre børn eller voksne med sproglige vanskeligheder.

 

Er der mistanke om APD (auditory processing disorder) foreslås testen afspillet først uden støj, derefter med støj – 10 dB.

Evt. samme procedure kan anvendes på andre, vanskeligt testbare børn.

 

GALKER-NYHEDSBREV NOV. 2008

 

I august 2008 udsendte vi Galker-testen til afprøvning i alle landets 98 kommuner. Vi er nu halvvejs i forløbet og vil derfor kommentere og stille nogle spørgsmål til de implicerede talepædagoger i det ganske land. Vi har fået de første tilbagemeldinger med tilhørende 10 stk.udfyldte testark retur med interessante iagttagelser og kommentarer. Er der nogen der ikke har modtaget DVD-en med Galker-testen kan de henvende sig til en af de to adresser nedenfor og få et eksemplar tilsendt uden beregning resten af året.

 

Vi håber at få rigtig mange tilbagemeldinger i de kommende måneder.

 

Der arbejdes intenst på at få et par engelsksprogede artikler om testens egenskaber frem til publicering. Mere herom når der foreligger nyt om dette.

I den foreliggende test-udgave (version 3.1) optræder et par skønhedsfejl:

 

1. Støjen i den første del af testen går for tidligt i gang - den skal komme efter de seks prøve-ord-par. Det kan forvirre barnet og bliver selvfølgelig rettet i en kommende udgave af testen. Se i øvrigt under "Brug af testen".

 

2. Der er fejlagtigt opstillet et pointskema ved "Supplerende par". Der skal ikke gives point for disse ordpar, men de kan bruges efter skøn.

Vi vil gerne vide:

 • Har testen været et brugbart værktøj i forhold til barnet?
 • Hvordan har barnet oplevet testen ?
 • Har der været problemer undervejs?

 

Er der noget I synes kunne forbedre testen, hører vi gerne derom.

Vi håber I har haft glæde og fornøjelse af testen. Vores erfaring er at børnene er fornøjede med den.

 

Det er vores plan at komme med nye informationer om testen når der er vigtigt nyt. Fremover vil nyhedsbrevene ikke blive sendt med posten som dette, men kommer på GALKER-testens side på Center for Høretabs hjemmeside: www.cfh.d

Vi forventer at alle, der har modtaget en gratis DVD med testen, sender 10 testark med kommentarer retur inden udgangen af december til nedennævnte adresse. Vi vil bruge informationerne til at forbedre testen så meget som muligt - og alle informationer vil blive behandlet fortroligt. Vi ønsker ikke navn, men kun køn og fødselsdato og testdato, så vi har alder ved testningen, samt oplysninger om der evt. er flere test på samme person.

Udfyldte testark og kommentarer sendes til:

Professor Jørgen Lous

Institut for Sundhedstjenesteforskning

Forskningsenheden for Almen Medicin

J.B.Winsløws Vej 9 A, 5000 Odense C

e-mail: jlous@health.sdu.dk

 

Flere eksemplarer kan købes på

Center for Høretab Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

Telefon: 99 44 33 33

Mail: cfh@rsyd.dk

Kontorets åbningstid: kl. 07.30 - 14.30

 

Med venlig hilsenJørgen LousEve Galker