Netværksgruppen

- består af repræsentanter for kommunerne og repræsentanter for Region Syddanmark og Region Midtjylland samt Center for Høretab .

 

Netværksgruppen fordeler midler til visse kurser/foredrag.

 

Kommissorium for Netværksgruppen nedsat på Center for Høretab

Medlemmerne har en forpligtigelse til at referere tilbage i det kommunale bagland og i det område, som medlemmet repræsenterer.

Gruppen er organiseret under Center for Høretab, som er Region Syddanmarks landsdelsdækkende center for børn med høretab, og fungerer som Center for Høretabs faglige bagland

 

Gruppen har til opgave at sikre vidensopsamling og -formidling ved at arrangere kurser, workshops og temadage for professionelle i Center for Høretabs dækningsområde.

 

Netværksgruppens sammensætning

  • 2 repræsentanter fra hvert geografisk område svarende til de 6 gamle amter
  • 2 repræsentanter fra Center for Høretab
  • 1 repræsentant fra Region Syddanmark
  • 1 repræsentant fra Region Midt
  • Center for Høretab varetager sekretariatsfunktionen

 

Kommissoriet er godkendt på møde i Netværksgruppen d.2.2.2007

 

Vore kurser, herunder også netværkskurser udbydes på vor kursusplatform https://ckv.plan2learn.dk (Link)

hvor der kan læses mere om indhold og tilmelding.