Teknisk - Audiologisk funktion

 

Teknisk-audiologisk funktion har opgaver både over for elever og personale i huset og over for børn, familier og professionelle i distriktet.

 

Blandt opgaverne er:

  • Sørge for tekniske hjælpemidler til brug i undervisningen på Fredericiaskolen
  • Kontrol af høreapparater og CI for de børn, der er i kontakt med Center for Høretab (enten fordi de er i udredning, eller fordi de er faste elever på Fredericiaskolen).
  • Lave høreprøver på børn, der kommer i udredning.
  • Høremæssige udredninger for at fastlægge en hørekurve, ud fra en henvisning fra barnets lokale høreklinik.
  • Måling af akustikken i undervisnings- og daginstitutionslokaler, hvor der er børn med høretab.
  • Deltage i undervisningsforløb for forældre og professionelle omkring børn med høretab.
  • Rådgive og vejlede omkring kommunikationsteknisk udstyr og andre tekniske hjælpemidler til børn med høreapparater eller cochlear implantat. Rådgivningen kan gives telefonisk, ved henvendelse på Center for Høretab eller der kan rekvireres konsulentbistand.

 

Fredericiaskolens faste elever får i reglen lavet deres høreprøver på de lokale høreklinikker ca. en gang om året, og CI-børnene får tunet deres CI efter behov på Vestdansk CI Center i Aarhus.

Men Teknisk-audiologisk funktion kan også foretage kontrol-høreprøver samt checke om CI-apparaterne og høreapparaterne fungerer bedst muligt.

 

Afdelingen har en permanent udstilling af et udvalg af de tekniske hjælpemidler, der findes til børn med høretab.

 

Der produceres undervisningsmaterialer på video/DVD til børn med høretab.