Ansøgningsskema til akustik- og lysmåling.

Skemaet åbner som pdf-dokumenter i en ny fane.

Ved at højreklikke på dokumentet og vælge "Gem som...", gemmes PDF-dokumentet på din computer.

Skemaet kan herefter åbnes og udfyldes på computeren.

Skemaet skal indsendes som sikker post!

Åbn/hent skemaet her

Se APP-måling med "APM Tool Lite"  (Android)

Se APP-måling med "SoundOut" til  (IOS)

Læs en kort oversigt over grænseværdierne for efterklangstiderne i skoler og daginstitutioner. Klik her

Læs også her en kort beskrivelse af hvordan man akustikbehandler et klasselokale Klik her

Akustikmåling

Det er vigtige for børns indlæring, og det er specielt vigtige for børn med høretab, at der er gode lyd- og lysforhold i klasselokalerne - herunder korte efterklangstider.

 

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab kan udføre målinger af efterklangstiderne i barnets primære undervisningslokaler i børneinstitutioner og skoler.

 

Inden der tages kontakt til Specialrådgivningen til børn og unge med høretab bør skolen / børneinstitutionen

  1. Gøre sig overvejelser omkring formålet med at få lavet akustikundersøgelsen.
  2. Klarlægge om de økonomiske resurser er til rådighed, til en nødvendig renovering af lokalet.
  3. Selv lave nogle vejledende efterklangsmålinger

ad 3:

Man kan gratis hente forskellige Apps til tablets og smartphones både for Android og iOS (Apple).

Med disse Apps er det muligt selv at lave nogle vejledende efterklangsmålinger. Se videoen til højre

Det er vigtigt at lave flere målinger (gerne 5 - 6) i hvert lokale, for at få så sikkert et resultat som muligt.

Ved at beregne et gennemsnit er det muligt at se om der.

  1. er et efterklangsproblem i lokalet
  2. måske er et akustisk problem
  3. sandsynligvis ikke er noget problem

 

Bemærk: hvis du rekvirerer en akustikmåling, så kan der være lang ventetid på at få udført målingerne, så bestil i rigelig god tid.

 

Efter at Specialrådgivningen til børn og unge med høretab har modtaget ansøgningsformularen, laves en aftale med institutionen/skolen om tidspunkt for at foretage målingen.

 

Under målingerne af lokalets efterklangstid er det vigtigt, at der er ro i de tilstødende rum omkring lokalet, og at lokalet er tømt for personer, da det er lokalets akustiske egenskaber, der bliver målt.

 

Når målingen er udført, udfærdiges der en rapport med måleresultater, dog uden anvisninger på lokaleforbedringer.

 

Hvis der ønskes hjælp til vurdering af målinger og til eventuelle forbedringer i et lokale, der skal indrettes til undervisning af børn med høretab, vil proceduren som regel være, at institutionens eller skolens leder retter henvendelse til kommunens tekniske forvaltning eller til et rådgivende ingeniørfirma.

 

Vær opmærksom på, at der under målingerne afgives høje lydtryk, som kan genere undervisningen i nabolokaler.

Eksempler på gratis Apps til måling af efterklangstider

 

Sound Balance  (iOS)v

SoundOut   (iOS)

APM Tool Lite  (både iOS og Android)

BOSIG Akustik  (Android)

ClapIR  (Android)

Reverb Time (Android)