Børnehørekurset afholdes igen i år på

Castberggaard, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

fra søndag d. 16. juni til torsdag den 20. juni.

Kurset er for elever i 3. til 9. klasse.

Formålet med kurset er at få mere viden og indsigt i:

 • At trives i skolen med et høretab
 • At møde andre børn og unge med høretab – udveksle erfaringer og skabe netværk
 • At skabe mulighed for en bedre forståelse, accept og mestring af egen situation
 • At få indblik i – og viden om høreteknisk udstyr
 • At lære lytte strategier

Vi skal

 • bo på værelser
 • lave forskellige aktiviteter
 • bruge de gode gruppelokaler og fælleslokaler.
 • bruge den store idrætshal og boldbanerne
 • bruge de gode udeområder og bålpladsen.
 • være sammen på kryds og tværs af grupperne.
 • hygge os med nye kammerater

Vi skal lære om vores

 • høreapparat/CI,
 • hørekurve,
 • høretaktik,
 • teknik,
 • mestring af høretab,
 • strategier,
 • kommunikation og meget mere.

Hent BørneHøreKursus-folderen

Klik her

Vigtigt:

Tilmelding sker gennem talehørekonsulenten i din kommune.

Kursusafgiften er 4900,- Kr.

Se infobrev til PPR / Talehørekonsulenten her

Sidste tilmelding d. 15. marts 2019.

Hent tilmeldingsskemaet her