Links

Center for Høretab:

  • er ikke juridisk ansvarlig for indholdet i de links der findes på denne side.
  • er ikke nødvendigvis enige i de holdninger der udtrykkes i de links der findes på denne side.
  • Har ikke prioriteret hverken rækkefølgen eller udvalget af de opgivne links
  • Hævder ikke at listerne med links er komplette, men modtager gerne forslag og rettelser.

Telefon: 99 44 33 33

Mail:  cfh@rsyd.dk

EAN- nummer: 57 98 00 25 71  516

Sikker post: anmodning.ckv@rsyd.dk

Center for Høretab,

Merkurvænget 2, 7000 Fredericia.